!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föraravtal

Avtal med förare av bevakningsbil i VALBO TRYGG 802465-7473

 

Undertecknad medlem i VALBO TRYGG medger att vid användandet av föreningens bil förbinda sig enligt följande:

Att

 

 • Jag inte medför egen utrustning vid bevakningstur
 • Jag alltid är 100 % nykter vid färd i föreningens bil
 • Jag medger att det i bilen är förbjudet att röka eller medföra djur
 • Jag förbinder mig att följa gällande trafikregler
 • Jag endast skall bevaka och rapportera och inte förfölja i annat fall än på polismans uppmaning
 • Jag inte kör in på annans fastighet annat än när fastighetsägaren gett sitt tillstånd
 • Jag förpliktigar mig att föra loggbok och anteckna avvikande händelser och misstänkta pågående- eller utförda brott
 • Jag förbinder mig att det vid bevakningsturer alltid finns minst två personer i bilen, varav en skall ha fyllt 24 år
 • Jag inte tar med någon obehörig i bilen, vilken inte är medlem och har undertecknat detta avtal
 • Jag inte transporterar gods eller personer i bilen som inte hör till bevakningsuppdraget
 • Jag accepterar att behovsstyrd bevakning gäller och att resor med bilen inte skall göras annat än när så erfordras (brottslig verksamhet i vårt område)
 • Jag inte använder föreningens telefon eller annan utrustning för annat än bevakningssyfte. Privatsamtal med föreningens telefon är ej tillåtet.

 

 

…………………………………………………………..

ort och datum

 

…………………………………………………………..

Medlems namnteckning

 

…………………………………………………………….

namnförtydligande